Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Není loď jako loď

Obě lodi o kterým budu psát byli největší ve své době. Ale konec měli jiný.

Titanik versus Noemova archa

Titanik stavěli zkušení konstruktéři a profesionálové a přesto samotná plavba trvala pouhých pět dní a skončila tragicky. Čím to je, že plavba skončila takhle? Dalo se této tragedií zabránit?

Titanik byl vyroben z kvalitní oceli a měl 16 záplavových komor a dvojité dno jako pojistku proti nárazu a pro případ, aby nedošlo k potopení. Proto si lidé mysleli, že tato loď je nepotopitelná. Stavěli ji přece profesionálové. Má přece dvojité dno a šestnáct záplavových komor jako pojistku. Čeho se bát? Kdybychom převedli stavbu této lodi na náš duchovní život, tak někteří lidé si taky stavějí ve svém životě dvojité dno a šestnáct záplavových komor v podobě domů, dobrého auta, nákupu zlata, vzdělávání atd. A říkají si. Teď jsme nepotopitelní. Je na tom něco špatně? Bylo něco špatně na tom, že konstruktéři Titaniku vymysleli 16 záplavových komor a dvojité dno? Já myslím, že to byl velmi dobrý nápad. Problém byl v tom, že na to příliš spoléhali.

Náš život plyne po tichém moři jako Titanik, máme všeho dostatek, jsme v bezpečí, tak proč bychom svým způsobem potřebovali Hospodina? Máme své dvojité dno a šestnáct záplavových komor. Plujeme si v pohodě dál a jsme v bezpečí. Před námi v dálce jsou první ledovce, překážky. Je zajímavé, že dva dny pře nárazem do ledovce byl kapitán varován o výskytu ledovců. Možná i nějaké malé viděl v dálce, ale nám přece nic nehrozí. Bylo spoustu času něco změnit. V den nárazu byl Titanik několikrát upozorněn a varován, že je nebezpečí nárazu do ledovce. Ještě pořád bylo spoustu času něco změnit. Poslední upozornění před nárazem přišlo deset minut před nárazem. Ještě pořád byl čas něco změnit. Přesto loď Titaniku nezpomalila, ale stále udržovala vysokou rychlost.

Člověk v Evropě se také neustále za něčím žene, za práci, zábavou, vzděláním a ….. prostě neustálé ve spěchu shonu života. Možná příliš spoléháme na dvojité dno a záplavové komory. Nakonec je ledovec před námi. Ale my už nejsme schopni na něj správně zareagovat. Je příliš málo času odvrátit náraz. Náraz přišel právě ze strany odkud to vůbec nečekal. Titanik narazil do ledovce boční stranou a to nad úrovní dvojitého dna. Důsledky tohoto nárazu byly tragické.

Druhá loď, kterou chci zmínit byla Noemova archa. Archa byla postavena podle Božího návodu. Noe, byl muž, který měl vztah s Bohem a ohromnou víru. Noe chodil neustále s Hospodinem a ptal se Boha. Bůh k Noemu mluvil a řekl mu, co ještě nikdo neudělal. Nikdo nikdy nepostavil archu a nikdo ji nikdy nepotřeboval a Noe ani nevěděl, co archa je. Noe však Boha poslechl a byl vnímavý na dobu v níž žil. Zatímco všichni očekávali, že vše bude pokračovat jako vždycky. Noe se připravoval na změnu. Pro něj víra znamenala poslechnout Boha a pracovat pro Něj. Věděl, že přijde potopa. Stavba archy byla veřejným svědectvím toho, že k něčemu dojde. Nebyla stavěna v přístavu, ale vysoko na suché zemi. Po dobu 120 let každý úder kladiva upozorňoval na blížící se potopu. Nikdo, kromě jeho vlastní rodiny nenásledoval jeho příklad. Pomoc postavit archu mohli mnozí, místo toho se mu posmívali.

Zjevení se však ukázalo pravdivé. Potopa přišla.

Pro Noeho znamená víra celoživotní práci. Proto Bůh našel v Noem zalíbení a řekl mu přesný návod, jak postavit archu. Noe ačkoliv nebyl zkušený konstruktér lodi postavil loď, která obstála. Noe spoléhal plně na Hospodina a proto slyšel Boží hlas. Bůh chtěl zachránit i ostatní lidi, ale oni bohužel Boží hlas neslyšeli. Noe měl víru v Boha a postavil archu přesně podle Božího návodu. Samotný Bůh zavřel dveře archy, proto byla chráněná před jakýmikoli překážkami zvenčí.

Noe postavil celou loď podle návodu od Hospodina. Všechno mu nechal Bůh postavit, kromě kormidla. Loď dobře přistála, dobře proplula všemi bouřkami a nic se ji nestalo. Protože Bůh byl kormidlem té lodi.

Když je Pánem, tvého kormidla, dobře dojedeš. I kdybys byl v jakýkoli problémech, ale Bůh je kormidlem tvého života. Tak určitě dobře dojedeš.

Pavla
2. 2 2022