Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Studium Bible Svaté

Biblický verš č. 1.
N-NSF
G976
Bi,bloj
kniha
N-GSF
G1078
gene,sewj
původu
N-GSM
G2424
VIhsou/
Ježíše
N-GSM
G5547
Cristou/(
pomazaného
N-GSM
G5207
ui`ou/
syna
N-PRI
G1138
Dabi.d(
Davidova
N-GSM
G5207
ui`ou/
syna
N-PRI
G11
VAbraa,m
Abrahamova
Kniha rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.
Bible Kralická
1. Kniha (o) °rodu Ježíše Krista &syna Davidova, ÷syna Abrahamova.
King James Version
1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Biblický verš č. 2.
N-PRI
G11
VAbraa.m
Abraham
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2464
VIsaa,k\
Izáka
N-PRI
G2464
VIsaa.k
Izák
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2384
VIakw,b\
Jákoba
N-PRI
G2384
VIakw.b
Jákob
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G2455
VIou,dan
Judu
CONJ
G2532
kai.
a
T-APM
G3588
tou.j
ty
N-APM
G80
avdelfou.j
bratry
P-GSM
G846
auvtou/\
jeho
Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob pak zplodil Judu a bratří jeho.
Bible Kralická
2. Abraham zplodil °Izáka. Izák pak zplodil =Jákoba. Jákob zplodil +Judu a bratří jeho.
King James Version
2. Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
Biblický verš č. 3.
N-NSM
G2455
VIou,daj
Juda
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G5329
Fa,rej
Fárese
CONJ
G2532
kai.
a
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2196
Zara.
Záru
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
N-PRI
G2283
Qa,mar\
Támar
N-PRI
G5329
Fa,rej
Fáres
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2074
VEsrw,m\
Ezroma
N-PRI
G2074
VEsrw.m
Ezrom
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G689
VAra,m\
Arama
Juda pak zplodil Fárese a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom pak zplodil Arama.
Bible Kralická
3. Judas pak °zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak =zplodil Ezroma. Ezrom +zplodil Arama.
King James Version
3. And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
Biblický verš č. 4.
N-PRI
G689
VAra.m
Aram
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G284
VAminada,b\
Aminadaba
N-PRI
G284
VAminada.b
Aminadab
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G3476
Naassw,n\
Názona
N-PRI
G3476
Naassw.n
Názon
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4533
Salmw,n\
Salmona
Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
Bible Kralická
4. Aram pak °zplodil Aminadaba. Aminadab pak &zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
King James Version
4. And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
Biblický verš č. 5.
N-PRI
G4533
Salmw.n
Salmon
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1003
Boo.z
Boáze
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
N-PRI
G4477
~Raca,b\
Raab
N-PRI
G1003
Boo.z
Boáz
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G5601
VWbh.d
Obéda
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
N-PRI
G4503
~Rou,q\
Rút
N-PRI
G5601
VWbh.d
Obéd
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2421
VIessai,\
Jesse
Salmon pak zplodil Bóza z Raab, Bóz pak zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse.
Bible Kralická
5. Salmon °zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil &Obéda z Rut. Obéd pak ÷zplodil Jesse.
King James Version
5. And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
Biblický verš č. 6.
N-PRI
G2421
VIessai.
Jesse
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1138
Dabi.d
Davida
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G935
basile,a
krále
N-PRI
G1138
Dabi.d
David
CONJ
G1161
de.
pak
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G935
basileu.j
král
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G4672
Solomw/nta
Šalamouna
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G3774
Ouvri,ou\
Uriáše
Jesse pak zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna z té, která bývala Uriášova.
Bible Kralická
6. Jesse *zplodil Davida krále. David pak král °zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova.
King James Version
6. And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
Biblický verš č. 7.
N-NSM
G4672
Solomw.n
Šalamoun
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4497
~Roboa,m\
Roboáma
N-PRI
G4497
~Roboa.m
Roboám
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G7
VAbia,\
Abiáše
N-PRI
G7
VAbia.
Abiáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G760
VAsa,\
Azu
Šalomoun pak zplodil Roboáma. Roboám pak zplodil Abiáše. Abiáš pak zplodil Azu.
Bible Kralická
7. Šalomoun °zplodil Roboáma. Roboám =zplodil Abiáše. Abiáš +zplodil Azu.
King James Version
7. And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
Biblický verš č. 8.
N-PRI
G760
VAsa.
Aza
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2498
VIwsafa,t\
Jozafata
N-PRI
G2498
VIwsafa.t
Jozafat
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2496
VIwra,m\
Joráma
N-PRI
G2496
VIwra.m
Jorám
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G3604
VOzi,an\
Oziáše
Aza pak zplodil Jozafata. Jozafat pak zplodil Joráma. Jorám pak zplodil Oziáše.
Bible Kralická
8. Aza *zplodil Jozafata. Jozafat zplodil &Joráma. Jorám ÷zplodil Oziáše.
King James Version
8. And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
Biblický verš č. 9.
N-NSM
G3604
VOzi,aj
Oziáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2488
VIwaqa,m\
Joatáma
N-PRI
G2488
VIwa,qam
Joatám
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G881
:Aca,z\
Achaze
N-PRI
G881
:Aca.z
Achaz
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G1478
VEzeki,an\
Ezechiáše
Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas pak zplodil Ezechiáše.
Bible Kralická
9. Oziáš pak *zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. &Achas zplodil Ezechiáše.
King James Version
9. And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
Biblický verš č. 10.
N-NSM
G1478
VEzeki,aj
Ezechiáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G3128
Manassh/\
Manassese
N-NSM
G3128
Manassh/j
Manasses
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G300
VAmw,n\
Amóna
N-PRI
G300
VAmw.n
Amón
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G2502
VIwsi,an\
Joziáše
Ezechiáš pak zplodil Manasesa. A Manases pak zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
Bible Kralická
10. Ezechiáš pak °zplodil Manasesa. A Manases =zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
King James Version
10. And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
Biblický verš č. 11.
N-NSM
G2502
VIwsi,aj
Joziáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil jsem/jsi zplozen
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G2423
VIeconi,an
Jekoniáše
CONJ
G2532
kai.
a
T-APM
G3588
tou.j
ty
N-APM
G80
avdelfou.j
bratry
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
PREP
G1909
evpi.
v
T-GSF
G3588
th/j
tom
N-GSF
G3350
metoikesi,aj
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónském
Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratry jeho v zajetí Babylonském.
Bible Kralická
11. Joziáš pak *zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.
King James Version
11. And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
Biblický verš č. 12.
PREP
G3326
Meta.
po
CONJ
G1161
de.
pak
T-ASF
G3588
th.n
tom
N-ASF
G3350
metoikesi,an
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónském
N-NSM
G2423
VIeconi,aj
Jekoniáš
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4528
Salaqih,l\
Salathiéla
N-PRI
G4528
Salaqih.l
Salathiél
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2216
Zoroba,bel\
Zorobabela
Po zajetí pak Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.
Bible Kralická
12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil °Salatiele. Salatiel pak =zplodil Zorobábele.
King James Version
12. And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
Biblický verš č. 13.
N-PRI
G2216
Zoroba,bel
Zorobabel
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G10
VAbiou,d\
Abiúda
N-PRI
G10
VAbiou.d
Abiúd
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1662
VEliakei,m\
Eliakeima
N-PRI
G1662
VEliakei.m
Eliakeim
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G107
VAzw,r\
Azóra
Zorobábel pak zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim pak zplodil Azora.
Bible Kralická
13. A Zorobábel *zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora.
King James Version
13. And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
Biblický verš č. 14.
N-PRI
G107
VAzw.r
Azór
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4524
Sadw,k\
Sadóka
N-PRI
G4524
Sadw.k
Sadók
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G885
VAcei,m\
Acheima
N-PRI
G885
VAcei.m
Acheim
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1664
VEliou,d\
Eliúda
Azor pak zplodil Sádocha. Sádoch pak zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
Bible Kralická
14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
King James Version
14. And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Biblický verš č. 15.
N-PRI
G1664
VEliou.d
Eliúd
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1648
VElea,zar\
Eleazara
N-PRI
G1648
VElea,zar
Eleazar
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G3157
Matqa,n\
Mathana
N-PRI
G3157
Matqa.n
Mathan
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2384
VIakw,b\
Jakóba
Eliud pak zplodil Eleazara. Eleazar pak zplodil Mátana. Mátan pak zplodil Jákoba.
Bible Kralická
15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.
King James Version
15. And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
Biblický verš č. 16.
N-PRI
G2384
VIakw.b
Jákob
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2501
VIwsh.f
Joséfa
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G435
a;ndra
muže
N-GSF
G3137
Mari,aj(
Marie
PREP
G1537
evx
z
R-GSF
G3739
h-j
které
V-API-3S
G1080
evgennh,qh
byl narozen
N-NSM
G2424
VIhsou/j
Ježíš
T-NSM
G3588
o`
ten
V-PPP-NSM
G3004
lego,menoj
jsoucí říkaný
N-NSM
G5547
Cristo,j
Pomazaný
Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš nazývaný Kristus.
Bible Kralická
16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se *JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.
King James Version
16. And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
Biblický verš č. 17.
A-NPF
G3956
Pa/sai
všechna
CONJ
G3767
ou=n
tedy
T-NPF
G3588
ai`
ta
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
PREP
G575
avpo.
od
N-PRI
G11
VAbraa.m
Abrahama
ADV
G2193
e[wj
po
N-PRI
G1138
Dabi.d
Davida
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
A-NPF
G1180
dekate,ssarej\
čtrnáct
CONJ
G2532
kai.
a
PREP
G575
avpo.
od
N-PRI
G1138
Dabi.d(
Davida
ADV
G2193
e[wj
do
T-GSF
G3588
th/j
toho
N-GSF
G3350
metoikesi,aj
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónského
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
A-NPF
G1180
dekate,ssarej\
čtrnáct
CONJ
G2532
kai.
a
PREP
G575
avpo.
od
T-GSF
G3588
th/j
toho
N-GSF
G3350
metoikesi,aj
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónského
ADV
G2193
e[wj
do
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G5547
Cristou/
Pomazaného
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
A-NPF
G1180
dekate,ssarej
čtrnáct
A tak všech pokolení od Abrahama až do Davida bylo pokolení čtrnáct. A od Davida až do zajetí Babylonského pokolení čtrnáct. A od zajetí Babylonského až do Krista pokolení čtrnáct.
Bible Kralická
17. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.
King James Version
17. So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
Biblický verš č. 18.
T-GSM
G3588
Tou/
toho
CONJ
G1161
de.
pak
N-GSM
G2424
VIhsou/
Ježíše
N-GSM
G5547
Cristou/
pomazaného
T-NSF
G3588
h`
to
N-NSF
G1083
ge,nnhsij
narození
ADV
G3779
ou[twj
takovým způsobem
V-IAI-3S
G1510
h=n
bylo/trvalo
V-APP-GSF
G3423
mnhsteuqei,shj
byla zasnoubena
CONJ
G1063
ga.r
neboť
T-GSF
G3588
th/j
ta
N-GSF
G3384
mhtro.j
matka
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-GSF
G3137
Mari,aj
Marie
T-DSM
G3588
tw/|
tomu
N-PRI
G2501
VIwsh,f(
Jozefovi
ADV
G4250
pri.n
před
PRT
G2228
h'
než
V-2AAN
G4905
sunelqei/n
sejitím
P-APM
G846
auvtou.j(
jich
V-API-3S
G2147
eu`re,qh
byla nalezena
PREP
G1722
evn
v
N-DSF
G1064
gastri.
břichu
V-PAP-NSF
G2192
e;cousa
mající
PREP
G1537
evk
z
N-GSN
G4151
Pneu,matoj
Ducha
A-GSN
G40
~Agi,ou
Svatého
Narození Ježíše Krista pak stalo se takto: Když matka jeho Marie zasnoubena byla Jozefovi, ještě než se sešli byla nalezena těhotná z Ducha Svatého.
Bible Kralická
18. Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka *jeho Maria snoubena byla °Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest &těhotná z Ducha svatého.
King James Version
18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
Biblický verš č. 19.
N-PRI
G2501
VIwsh.f
Jozef
CONJ
G1161
de.
pak
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G435
avnh.r
muž
P-GSF
G846
auvth/j
její
A-NSM
G1342
di,kaioj
spravedlivý
V-PAP-NSM
G1510
w'n(
jsa
CONJ
G2532
kai.
a
PRT-N
G3361
mh.
ne-
V-PAP-NSM
G2309
qe,lwn
chtěje
P-ASF
G846
auvth.n
ji
V-AAN
G3856
paradeigmati,sai(
veřejně zneuctít
V-AOI-3S
G1014
evboulh,qh
rozhodl se
ADV
G2977
la,qra|
tajně
V-AAN
G630
avpolu/sai
propustit
P-ASF
G846
auvth,n
ji
Potom Jozef, muž spravedlivý, nechtěl ji veřejně zostudit, rozhodl se ji tajně propustit.
Bible Kralická
19. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v *lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.
King James Version
19. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
Biblický verš č. 20.
D-APN
G3778
tau/ta
tyto (věci)
CONJ
G1161
de.
pak
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
V-AOP-GSM
G1760
evnqumhqe,ntoj(
zváživ/přemyšlovav
V-2AMM-2S
G3708
ivdou,(
podívej se
N-NSM
G32
a;ggeloj
posel
N-GSM
G2962
Kuri,ou
pána
PREP
G2596
katV
podle
N-OI
G3677
o;nar
snu
V-2API-3S
G5316
evfa,nh
byl ukázán
P-DSM
G846
auvtw/|(
mu
V-PAP-NSM
G3004
le,gwn(
říkaje
N-PRI
G2501
VIwsh,f(
Jozef
N-NSM
G5207
ui`o.j
syn
N-PRI
G1138
Dabi,d(
Davida
PRT-N
G3361
mh.
ne-
V-AOS-2S
G5399
fobhqh/|j
abys se ulekl
V-2AAN
G3880
paralabei/n
přijmout
N-PRI
G3137
Maria.m
Marii
T-ASF
G3588
th.n
tu
N-ASF
G1135
gunai/ka,
ženu
P-2GS
G4771
sou
tvou
T-NSN
G3588
to.
to
CONJ
G1063
ga.r
neboť
PREP
G1722
evn
v
P-DSF
G846
auvth/|
V-APP-NSN
G1080
gennhqe.n
byvší zplozené
PREP
G1537
evk
z
N-GSN
G4151
Pneu,mato,j
Ducha
V-PAI-3S
G1510
evstin
je
A-GSN
G40
~Agi,ou\
Svatého
Když pak on tom přemýšlel, anděl Páně je jemu zjeven, který říkal, Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha svatého.
Bible Kralická
20. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z °Ducha svatého jest.
King James Version
20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Biblický verš č. 21.
V-FDI-3S
G5088
te,xetai
porodí
CONJ
G1161
de.
pak
N-ASM
G5207
ui`o.n
syna
CONJ
G2532
kai.
a
V-FAI-2S
G2564
kale,seij
budeš volat
T-ASN
G3588
to.
to
N-ASN
G3686
o;noma
jméno
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-ASM
G2424
VIhsou/n\
Ježíše
P-NSM
G846
auvto.j
on
CONJ
G1063
ga.r
neboť
V-FAI-3S
G4982
sw,sei
zachrání
T-ASM
G3588
to.n
ten
N-ASM
G2992
lao.n
lid
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
PREP
G575
avpo.
od
T-GPF
G3588
tw/n
těch
N-GPF
G266
a`martiw/n
hříchů
P-GPM
G846
auvtw/n
jejich
Porodí pak syna a nazveš jméno jeho Ježíš, neboť on vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.
Bible Kralická
21. Porodíť °pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od =hříchů jejich.
King James Version
21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
Biblický verš č. 22.
D-NSN
G3778
tou/to
tato (věc)
CONJ
G1161
de.
pak
A-NSN
G3650
o[lon
celá
V-2RAI-3S
G1096
ge,gonen(
stala se
CONJ
G2443
i[na
aby
V-APS-3S
G4137
plhrwqh/|
bylo naplněno
T-NSN
G3588
to.
to
V-APP-NSN
G2046
r`hqe.n
byvší řečené
PREP
G5259
u`po.
od
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G2962
Kuri,ou
pána
PREP
G1223
dia.
skrze
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G4396
profh,tou
proroka
V-PAP-GSM
G3004
le,gontoj(
mluvícího
Toto pak všechno stalo se, aby se naplnilo, co bylo řečeno Pánem skrze proroka, mluvícího:
Bible Kralická
22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:
King James Version
22. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
Biblický verš č. 23.
V-2AMM-2S
G3708
VIdou,(
podívej se
T-NSF
G3588
h`
ta
N-NSF
G3933
parqe,noj
panna
PREP
G1722
evn
v
N-DSF
G1064
gastri.
břichu
V-FAI-3S
G2192
e[xei
bude mít
CONJ
G2532
kai.
a
V-FDI-3S
G5088
te,xetai
porodí
N-ASM
G5207
ui`o,n(
syna
CONJ
G2532
kai.
a
V-FAI-3P
G2564
kale,sousi
budou volat
T-ASN
G3588
to.
to
N-ASN
G3686
o;noma
jméno
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-PRI
G1694
VEmmanouh,l(
Emanúél
R-NSN
G3739
o[
která (věc)
V-PAI-3S
G1510
evsti
je
V-PPP-NSN
G3177
meqermhneuo,menon(
jsoucí přeložená
PREP
G3326
MeqV
s
P-1GP
G1473
h`mw/n
námi
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G2316
Qeo,j
Bůh
Hle, panna bude těhotná a porodí syna a budou jej nazývat Emanúél, což se překládá: S námi Bůh.
Bible Kralická
23. Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno *jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.
King James Version
23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
Biblický verš č. 24.
V-APP-NSM
G1326
diegerqei.j
byv probuzen
CONJ
G1161
de.
pak
T-NSM
G3588
o`
ten
N-PRI
G2501
VIwsh.f
Jozef
PREP
G575
avpo.
z
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G5258
u[pnou
spánku
V-AAI-3S
G4160
evpoi,hsen
udělal
ADV
G5613
w`j
jak
V-AAI-3S
G4367
prose,taxen
nařídil
P-DSM
G846
auvtw/|
jemu
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G32
a;ggeloj
posel
N-GSM
G2962
Kuri,ou\
pána
CONJ
G2532
kai.
a
V-2AAI-3S
G3880
pare,labe
přijal
T-ASF
G3588
th.n
tu
N-ASF
G1135
gunai/ka
ženu
P-GSM
G846
auvtou/(
jeho
Když se pak Jozef probudil ze spánku, udělal, jak mu nařídil anděl Páně a vzal si manželku svou.
Bible Kralická
24. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
King James Version
24. Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
Biblický verš č. 25.
CONJ
G2532
kai.
a
PRT-N
G3756
ouvk
ne-
V-IAI-3S
G1097
evgi,nwsken
znal/znával
P-ASF
G846
auvth.n
ji
ADV
G2193
e[wj
dokud
R-GSM
G3739
ou-
ne-
V-2AAI-3S
G5088
e;teke
porodila
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G5207
ui`o,n
syna
P-GSF
G846
auvth/j
jejího
T-ASM
G3588
to.n
toho
A-ASM-S
G4416
prwto,tokon\
prvorozeného
CONJ
G2532
kai.
a
V-AAI-3S
G2564
evka,lese
zvolal
T-ASN
G3588
to.
to
N-ASN
G3686
o;noma
jméno
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-ASM
G2424
VIHSOUN
Ježíše
A nepoznal ji, dokud neporodila syna svého prvorozeného a nazval jméno jeho Ježíš.
Bible Kralická
25. Ale nepoznal jí, *až i porodila Syna svého °prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.
King James Version
25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.