Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Drazí bratři a sestry,

mám na srdci se zamyslet nad situací kolem koronaviru SARS-CoV-2, který ve velmi krátké době zasáhl v podstatě celý svět. Má hlavní myšlenka není o viru nebo karanténě samotné, ale o změně myšlení, která všechna tato opatření přinášejí.

Je dobře, že se lidé snaží pomáhat jedni druhým. Koneckonců, Pán Ježíš bude soudit svět právě podle toho, jak se budou lidé chovat jedni k druhým a jakou lásku budou mít mezi sebou návzájem. Tak to Ježíš popisuje v Matouši 25:31-46, kde rozděluje národy na ovce a na kozly, a situace s koronavirem jistě přispěje ke zjevení chování a postojů srdce každého jednoho z nás.

Má hlavní myšlenka směřuje jinam. Jak relativně málo stačí na to, aby se náhle změnil celý svět? Všechny státy světa zavírají hranice, nastolují skoro vojenský režim, zákazy vycházení, shromažďování atd. Celý svět je ve válce s neviditelnou silou, národy se sjednocují, lidé si pomáhají a mnoho lidí důvěřují svým vládám, že to s nimi myslí dobře a proto se velmi lehce poddávají těmto restrikcím a opatřením. Poddávám se také, nic jiného mi nezbývá. Zatím to příliš nezasahuje do mé víry a přesvědčení. A možná jsou ta opatření dobře, neumím to posoudit. Jen si dávám pozor, aby to příliš nezměnilo mé myšlení.

A proč by mělo? Protože svět bojuje s koronavirem a hlásá, že nad ním zvítězí, když jako lidé budeme jednotní a slepě poslouchat. Říkají: „My to zvládneme (bez Boha)! Věříme našim technologiím, vědcům a odborníkům. Společně se sjednotíme!“ „Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.“ (Zj 13:18). 6 znamená člověk, 3x se opakuje znamená plnost, tedy 666 = plnost člověka bez Boha, což je šelma, lidské zřízení, které bude celosvětově vládnout na konci časů než přijde Kristus vládnout na tisíc let.

Osobně věřím, že současný stav je přípravou na příchod Antikrista. Nechám se uspat a půjdu s davem nebo upřu svou mysl k Bohu? Žalm 121 ukazuje ten rozdíl, budu upírat své oči k horám (vládcům, velkým mužům a ženám) nebo k Hospodinu? V Lukáši 21:28 Ježíš říká, že když tyto věci uvidíme, máme pozvednout své hlavy.

Jedna sestra měla tyto sny : „V prvním snu se mi zdálo o prezidentu Zemanovi – bydlel hned vedle mne v pokoji, pokoje spojovaly dveře, jednou večer sem k němu zašla a povídala si s ním. Říkám si: je to zvláštní - prezident a já si s ním povídám jako s kámarádem, toto privilegium má jen málokdo, moc ale upovídaný nebyl, už byl pod peřinou, zřejmě byl unavený a chtěl spát. Tak jsem si řekla, že už půjdu k sobě. Zavřela jsem dveře a přemýšlela zda je zamknout. I když jsem nevnímala ohrožení, tak jsem raději otočila klíčem.“

Přirozeně se necítím být panem prezidentem ohrožen. On sám „spí“, nerozumí tomu, co se ve skutečnosti děje, a také nerozumí tomu, jakému účelu on sám slouží, ani naše vláda tomu nerozumí. Já se ale před nimi potřebuji zamknout. Pokud budeme příliš familiérní s našimi elitami, přizpůsobíme jim svou mysl, budeme důvěřovat vědě místo Bohu, snadno se můžeme ocitnout na místě „pláče a skřípání zubů“. „Potom léta třidcátého devátého kralování svého nemocen byl Aza na nohy své těžkou nemocí, a však v nemoci své nehledal Boha, ale lékařů.“ (2. Par 16:12). Bůh zkusil krále Azu, jak bude „chodit bez nohou“, kde bude hledat svoji sílu. Jak chodím já? Kdyby Bůh shrnul život „krále Tomáše“ do několika veršů, co tam bude? My jsme králi svého života a na nás záleží, co o nás jednou bude „napsáno“.

Nevím, jak toto skončí, co to ve skutečnosti přinese, nemám k tomu žádné zjevení. Jen jsem zavnímal tuto urgenci, abychom si hlídali svou mysl. Z různých zdrojů jsme bombardování různými informacemi, jak ze světa, tak od různých křesťanů. Je stále těžší rozeznat, která ta informace má dobrý zdroj. „Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených.“ (Marek 13:22) „A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži,“ (2. Tes 2:11) Tohle Pavel píše v kontextu příchodu Antikrista, abychom nebyli podvedeni také.

Jistě nastal čas se skrýt, jak již napsali jiní, viz. Žalm 91, Izaiáš 26:20 atd. Skrýt znamená hledat Boha, přijmout Jeho myšlení a Jeho způsoby. Vše ostatní, ač se to bude zdát pěkné, svaté, milé, lidské, je jen podvod.

Přeji nám všem, abychom touto zkouškou prošli dobře, odvrhli věci z minulosti, které nám brání jít dál a zabývat se současností.

Zmíněná sestra učí češtinu v Rusku a toto je její druhý sen: „Ve druhém snu jsem vedla hodinu s jednou skupinou začátečníků, ale jsem nebyla připravená, pořád jsem něco hledala nějaké materiály, pak se té skupiny ujal nějaký jiný učitel, povídal jim něco z jiné oblasti něco odborného (o fyzice apod.) a jakási holka ho překládala. Já si říkám fajn, získám čtvrthodinky čas na tu přípravu, pořád jsem hledala materiály s „minulým časem”, našla jsem 1 list ale měly být 3, navíc to bylo třeba někde nakopírovat, oni řekli že to nevadí, že si to ofotí mobilem. Pak jsem si řekla, proč je mám učit už „minulý čas”, když jsou teprve začátečníci. Už uběhlo půl hodiny, bylo ??:28 a oni stále trpělivě čekali a já stále nebyla připravená, co je budu učit.“

Kolem nás je spousta lidí, kteří potřebují jednoduchou realitu Boha. Nezvládnou nic složitého, to přijde časem. A je dobře, že mnozí máme dobrý základ z minulosti a jsme ochotni jej použít. Jen jej pořád máme na té teoretické rovině (tělesné, vědomostní: 1 list) a chybí nám její plnost (3 listy), která se projevuje právě připraveností v podobě jednoduché chůze v současnosti. Vyzrálost (30) je blízko (??:28). Budeme připraveni?

Bůh Vám žehnej, bratr Tomáš

25. března 2020