Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

O výchově dětí

Náš první seminář, na kterém jsme se věnovali problematice výchovy dětí z křesťanského pohledu. Probírali jsme základní otázky, proč vychovávat děti a kam má výchova dětí směřovat, tedy co je jejím cílem.

Účelem vyučování bylo potrhnout důležitost správného nastavení rodičů, používání Bible a v ní obsažených principů.

Předkládány jsou pouze základy, snad se nám někdy podaří zorganizovat další seminář, proniknout hlouběji a povzbudit tak rodiče, že jejich práce s dětmi není marná, ale má  věčný užitek.

Proč vychovávat děti? Přehrát Stáhnout