Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Stánek Mojžíšův - stín věcí budoucích

Bůh dal Mojžíši na poušti zákon, jehož nedílnou součástí je stánek na poušti, taky nazývaný Mojžísův stánek. Apoštol Pavel nám pak zjevuje, že celý tento zákon, a tedy i stánek, je stínem toho, co má přijít, ale tou realitou je Tělo Kristovo. (viz. Kol 2:17, Žid 8:5, Žid 10:1)

Výklad Mojžíšova stánku ukazje na realitu, kterou jako křesťané prožíváme v naších životech. Sami tímto stánkem procházíme, aniž si to mnohdy uvědomujeme. A kde se ve stánku nacházíte vy?

Úvod ke stánku - celkový přehled Přehrát Stáhnout
Hrazení stánku Přehrát Stáhnout
Měděný (bronzový) oltář Přehrát Stáhnout
Měděné (bronzové) umyvadlo Přehrát Stáhnout
Měděné (bronzové) umyvadlo 2 Přehrát Stáhnout
Dveře a základní stavba stánku Přehrát Stáhnout
Stůl předložených chlebů Přehrát Stáhnout
Zlatý stojan na lampy (svícen) Přehrát Stáhnout
Zlatý oltář Přehrát Stáhnout
Slitovnice Přehrát Stáhnout
Truhla Smlouvy Přehrát Stáhnout