Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Zjevení Janovo

Obsáhlý výklad Zjevení Janova po kapitolách. Z důvodu srozumitelnosti, pochopení způsobu výkladu a pozozumění obrazů jsme začali kapitou 12, která nebeskými obrazy popisuje, co se děje na Zemi a jak se to týká nás křesťanů.

Související témata zmíněna v seminářích:

Sedm dopisů sedmi cirkvím v angličtině najdete zde.

Kdo jsou vyvolení? Pěkně vysvětleno v kázání v angličtině s čekým překladem Who Are the Elect? , které najdete na stránkách záznamu z podzimní české konference 2017.

Úvod do Zjevení Janova Přehrát Stáhnout
Zjevení 12 - Drak na nebeských místech Přehrát Stáhnout
Vítezství a služba pacholíka Přehrát Stáhnout

Nákres během kázání - Pacholík

Zjevení 12 - Žena na poušti Přehrát Stáhnout

Nákres během kázání - Žena na poušti

Kap. 1 - Úvod Přehrát Stáhnout

Lampy

Kap. 1 - dokončení, kap. 2 - Efez, Smyrna Přehrát Stáhnout
Kap. 2 - Pergamen, Tiatira Přehrát Stáhnout
Kap. 3 - Sadrinie, Filadelfie, Laodicea Přehrát Stáhnout

Sedm cíkrví ve stánku

Kap. 4 - Duše člověka Přehrát Stáhnout

Duše člověka

Kap. 5 - Kdo je hoden? Přehrát Stáhnout
Kap. 6 - Pečeti Přehrát Stáhnout

Kap. 6 - Šestá pečeť Přehrát Stáhnout

Kap. 7 - Zapečetění a spása Přehrát Stáhnout

Kap. 8 - Sedmá pečeť Přehrát Stáhnout

Kap. 9 - Pátá trubka Přehrát Stáhnout
Kap. 9 - Šestá trubka Přehrát Stáhnout