Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Jako za dnů Eliáše

Na naší farmě Pán jedná často zázračným způsobem. Zemědělství je v rukou Božích a my nejsme schopní určit kdy má být jaké počasí. Podobně jako za dnů Eliáše, kdy Pán po dlouhém období sucha seslal déšť, to bylo i u nás.

Začínala nová sezóna a první naší komoditou, která nám pomohla se finančně vzchopit, byly jahody. Na jaře je často proměnlivé počasí, a tak to bylo i v tomto roce. Část jahodové sklizně proběhla v pořádku, ale největší sklizeň jsme plánovali na sobotu. V pátek jsem se podívala na počasí, a všude hlásili déšť, také známi říkali, že bude pršet. Měli jsme ale domluveno, že dorazí alespoň 10 anebo více sběračů. Šla jsem tedy před Pána, a prosila jsem ho prakticky: „Pane, vidíš, že je to začátek sezóny, a že potřebujeme být zabezpečení finančně, máme objednané sběrače. Já nevím jak, ale jestli tě mohu prosit, zadrž déšť aspoň do 13:00 to by mělo vyjít, než odejde poslední zákazník, nebo učiň, aby pršelo kolem, ale ne u nás. Dávám ti to do Tvých rukou.“ A věřila jsem, že Pán něco učiní.

V sobotu ráno, jsme se s velkým očekáváním vzbudili, bylo zamračeno, ale nepršelo. Chvála Pánu. Začali jezdit sběrači, a informovali mne o tom, že ze všech stran velmi vydatně prší. Celé dopoledne to Pán držel ve svých rukou, v jednu chvíli začalo poprchávat, ale On chtěl jasně ukázat, že to je jen a jen Jeho rozhodnutí, že neprší, a po chvíli to přestalo. Povzbuzovala jsem zákazníky, že Pán to má ve svých rukou, a že se postará, aby nepršelo.

Po 12:00 hodině přijela poslední rodina se dvěma dospívajícími kluky. Začali sbírat, a já si povídala s jejich maminkou. Za nějakou dobu jsme si všimly, že se ženou černé mraky. Ptala jsem se jí, kolik je hodin. Odpovídá 12:45. Poprosila jsem jí, ať jde popohnat svojí rodinu, a vyprávěla jsem jí, možná trochu překvapeně a udiveně, že jsem prosila Pána, aby udržel déšť do 13:00. Rodina odjela 12:55, stihla jsem vše uklidit a zalézt domů, otevřela jsem okno, a bylo pár desítek sekund po 13:00 hodině kdy z nebe začaly valit obrovské průtrže mračen, pršelo a pršelo a neustávalo po dobu 30 minut.

…vzápětí mi dorazila zpráva: „ Kluci jsou zasažení tím, že Pán činí zázraky i dnes, velmi se jich to dotklo.“

Nezmohla jsem říct jedině „ Pane, jak moc jsi úžasný, a velké věci činíš, proto abys byl Oslaven!“

sestra Teresa