Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

 1. Bláznovství má malé oči.
 2. Blázen hledá slávu, ale moudrý hledá pokoj a pravdu.
 3. Blázen vyhledává peněz a bohatství, ale moudrý pokladu věčného.
 4. Moudrý hledá Boha
 5. Silný, mocný a hloupý hledá radu silou, ale moudrý ptá se a nevydírá.
 6. Moudrý moudrost dává, ale blázen nepřijímá.
 7. Zlý prodává lež, ale moudrý dává pravdu.
 8. Zlo panuje nad světem, ale ne nad pravdou.
 9. Zlo panuje nad zlým, ale věrný Bohu přemáhá zlo.
 10. Bláznivý křivdu dělá a škodolibý jest, ale před soudem vymlouvá se a legraci ze škody dělá.
 11. Bůh dobrý je a dobrému dobré dělá, ale škodolibého a bláznivého soudí.
 12. Bůh jest dobrý, milostivý a dobrotivý, ale ďábel jest zlý.
 13. Bohu příjemné jest dobro a v oblibě má dobročinícího.
 14. Strach vládne tmou a strach vládne ve tmě.
 15. Zvítězíš nad temnotou, zvítězíš i nad strachem.
 16. Zlý jest poddaný zlu, ale dobrý je věrný Hospodinu a hledá Boha a       pravdu.
 17. Zlo jest zlé, lež lživá, bláznovství bláznivé, prchlivost prchlivá a dobro věrné Pánu.
 18. Lidem je prorok cizí prorokem, ale prorok domácí bláznem.
 19. Láska je čistá a svobodná, ale lež je zlá a znečišťuje.
 20. Bůh je pravda.
 21. Lež je nečistá.
 22. Láska je bohatá milostí a milováním.
 23. Bůh je svoboda.
 24. Ďábel je zlý a lživý.
 25. Ďábel nenávidí, ale Bůh miluje.
 26. Bůh je láska.
 27. Kdo má lásku má Boha.
 28. Smrt vládne jen s povolením Boha.
 29. Smrt se bojí života.
 30. Bůh je lékařem.
 31. Vrah je služebníkem smrti.
 32. Láska je věrná.
 33. Boží láska je věčná.
 34. Lstivý má v ústech lež.
 35. Nenávist je zlá a nečistá.
 36. Lež lže sama sobě.
 37. Lež nenávidí.
 38. Kdo lže je služebníkem smrti.
 39. Bůh je lékařem.
 40. Bůh je záchrana.
 41. Kdo v pekle, prosí o smilování, kdo v nebi, děkuje.
 42. Jestli láska miluje tak nenávist nenávidí a je zlostná.
 43. Bůh je lítostivý a srdce má plné milosti a slitování.
 44. Hříšník svádí hřích na jiné a nehodu z křivdy dělá.
 45. Blázen hřeší a před soudem se vymlouvá.
 46. Bůh vidí hřích, zlo, ale i moudrost.
 47. Blázen je hloupý.
 48. Bůh miluje pravdu.
 49. Pravda nezaniká.
 50. Bůh je silný a mocný a srdce má plné slitování.
 51. Milosrdenství je věčné ale zlost zanikne.
 52. Miluj a budeš milován, nenáviď a budeš nenáviděn.
 53. Blázen blázní a nevidí, že hřeší.
 54. Bůh miluje.
 55. Miluj Boha celým srdcem, protože tě miluje.
 56. Ďábel zrodil lež.
 57. Hřích dělá člověka hříšníkem.
 58. Muž štědrý je bohatý a šťastný.
 59. Lidé mají muže štědrého v oblibě.
 60. Bláznovství a hádky podobné jsou.
 61. Hádka je před božíma očima zlá.
 62. Moudrost je dražší než zlato.
 63. Moudrost je od Boha.
 64. Mír a pokoj je dražší než zlato.
 65. Pýcha jest nepřítelem poctivého.
 66. Úcta k rodičům je spolu s láskou základem dokonalosti.
 67. Závist je horší než zlost a vzpoura.

Přísloví

Sepsané Vojtěchem Brchaněm
diktované Hospodinem

Spis č.1
(Přísloví 1-67)