Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Boží Slovo je naší mapou a kompasem zároveň. Je to především Bible, která je ve svém originále dokonalá, neměnná a její výklad je ve skutečném významu slova a né v jeho interpretaci. Božím slovem je také to, co nám Bůh mluví osobně do našich životů. Může to být skrze Jeho hlas, skrze proroctví, sny, vize, písně a také skrze další psané nebo mluvené slovo pod pomazáním Ducha Svatého. I taková slova jsou dána církvi i jednotlivcům pro správnou chůzi současným světem.

Bůh vám žehnej