Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Strongova čísla

Jak vznikla?

Bratr James Strong (1822–1894) dostal výborný nápad a vytvořil detailní konkordanci všech řeckých, hebrejských (a aramejských) slov. Ke každému slovu v základním tvaru přiřadil číslo s počátečním písmenem. Pro řecké slovo použil písmeno G, z anglického "Greek", a pro hebrejská a aramejská slova použil velké H, z anglického "Hebrew".

Takže např. řecké slovo ἀγάπη = láska (agapé) má číslo G26. Označil tedy každé slovo agapé tímto číslem a je jedno, jestli je v jednotném nebo v množném čísle a v jakém je pádu. Na základě toho tak ručně vytvořil konkordanci s veškerým výskytem daného slova.

Také vytvořil slovník všech slov a takzvanou interlineární bibli. Tedy Bibli, která má originální text a pod každým slovem v originálním jazyce je jeho co nejvýstižnější jednoslovný překlad a nad tímto slovem je jeho tvar. Vše samozřejmě v aglickém jazyce. (o něco podobného se pokoušíme na našich stránkám v českém jazyce)

To byla obrovská práce, bez počítačů, vše ručně na papíře. Ale z této práce dnes všichni těžíme i díky počítačům, využíváme ji ke snadnému vyhledávání, různým slovníkům, překladům, dohledáváním významů slov atd.

Jak toho můžu využít já?

Především pro snadné vyhledávání. Například pokud chci zjistit, kde všude se vyskytuje slovo G26 (láska ἀγάπη), stačí vyhledat v kterémkoli programu, který indexování dle Strongových čísel podporuje a získám celkový výpis bez ohledu na překlad.

Také mohlu zjistit originální význam slova, popř. z jakých jiných slov se dané slovo skládá. Např. slovo G1577 ἐκκλησία = církev (akklesía) se skládá z předložky G1537 ἐκ (ek = z, ven z něčeho) a slova G2564 κλησία (klesía = zavolat). Tímto snadněji pochopím význam slova církev, že jsou to ti, kteří byli zavolání ven z něčeho (ze světa, jako Izraelité z Egypta). Naopak české slovo "církev" tento význam vůbec nemá.

Proč nestačí vyhledat v češtině?

Překlad jakéhokoli textu z jiného jazyka je vždy oříšek. Né vždy platí, že jedno slovo v originálním jazyce odpovídá konkrétnímu slovu v překladu. Někdy se stává, že originál má víc variant, a někdy je to naopak. Např. slovo láska je v řečtině buď "agapé" nebo "fileo", záleží od koho a ke komu se vztahuje, ale také jestli je to láska bez limitů (Boží láska) nebo láska více citová (mezi bratřími). A není vždy lelké to jednoznačně přeložit. Nebo naopak jedno slovo v originále může mít více citově zabarvených variant v češtině a záleží na kontextu použití, neboli porozumnění okolního textu.

Když chci tedy zjistit, jakým způsobem dané slovo vnímali původní pisatelé, můžu si snadno dohledat jeho veškerý výskyt a tím i způsob použití a jak jej různí překladatelé přeložili a tedy i pochopili. Tím dostanu větší obrázek o tom, jak přemýšleli nejen autoři textu, ale jak přemýšlí sám Bůh, protože On je skutečným zdrojem originálních textů.

Použití vyhledávání a slovníku na našich stánkách

Na naší stránce "Studium Bible" máme zatím pouze řecký originál se Strongovými čísly a morfologií. Slovník také máme zatím pouze v anglické verzi, morfologie je i česky.

Kliknutím na strongovo číslo vám vyjede slovník, jak Strongův, tak i Thayerův, který je mnohdy přesnější a obsáhlejší.

Klinutím na zkratku morfologie se dozvíte, jaký tvar má slovo v originále. Pro přesnější popis víz. Klíč k morfologii.

Ve vyhledávání pak můžete zadat strongovo číslo, které vám zobrazí jak jeho význam ze slovníku, tak také jeho výskyt v originálním jazyce.

Závěrem

Věříme, že naše práce může být požehnáním. Třeba někomu pomůže proniknout hlouběji do tajů originálního jazyka a porozumět tak větším rozměrům toho, co měl Bůh na mysli.

Postupně tak ve volném čase pracujeme na dalších funkcionalitách, někdy pokračujeme v překladu Bible do moderní češtiny, snad přidáme i originál v hebrejském jazyce. Modlete se za nás.

Bůh s Vámi