Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Slovo na každý den jsou krátké výňatky různých kázání nebo krátká pojednání o kokrétních tématech, která mají povzbudit, naučit, nasměrovat.

zatím nemáme možnost posílání slov emailem, pouze postupně tvoříme seznam ze slov, která nás oslovila.

Víra v Kristovu krev – 1. část

Když Sion napochoduje domů