Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Seznam seminářů

Seminář o výchově dětí

Nahrávku semináře najdete zde

Základní otázky: Proč vychovávat děti? Kam to vede? Co od výchovy očekávám?
 

Podobenství o desíti pannách

Nahrávku semináře najdete zde

Jak vyložit toto podobenství? Co to má společného se mnou? Co mám dělat, abych byl v pravý čas na správném místě?

Podobenství o desíti pannách dává mnoho výzev, ponaučení, ale hlavně instrukcí, jak máme být připraveni na druhý příchod Ježíše Krista a na co si dát pozor.
 

Stánek Mojžíšův - stín věcí budoucích

Nahrávky seminářů s poznámkami najdete zde

Bůh dal Mojžíši na poušti zákon, jehož nedílnou součástí je stánek na poušti, taky nazývaný Mojžísův stánek. Apoštol Pavel nám pak zjevuje, že celý tento zákon, a tedy i stánek, je stínem toho, co má přijít, ale tou realitou je Tělo Kristovo. (viz. Kol 2:17, Žid 8:5, Žid 10:1)

Výklad Mojžíšova stánku ukazje na realitu, kterou jako křesťané prožíváme v naších životech. Sami tímto stánkem procházíme, aniž si to mnohdy uvědomujeme. A kde se ve stánku nacházíte vy?
 

Zjevení Janovo

Nahrávky seminářů najdete zde

Detailní výklad Janova zjevení, v jehož době žijeme a potřebujeme znát co nás ještě čeká, na co a jak máme být připraveni.
 

Seminář o Vytržení

Nahrávku semináře s poznámkami najdete zde

Kde se nauka o vytržení vzala? Proč ji vlastně mám věřit?